İngilizceTürkçe
TYK GİRİŞ

Lisanslı Firmalar

 

Lisanslı firmalar, "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda elektronik atıkların toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı açısından gerekli her türlü önlemi de alarak yerine getiren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetleri ile ilgili Lisans Belgesine sahiptirler. 

 

Taşıma Firması

 

TÜBİSAD, şu anda anlaşmalı olduğu Taşıma Firmasına bağlı Lisanslı araçlar ile atığın nakliye işlemlerini gerçekleştirmektedir. Lisanslı Firmaların yönetmeliklerde belirtilen tüm izin ve lisansları periyodik olarak kontrol edilmektedir.

 

Lisanslı Taşıma Firması; "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ" inde belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren ve yetki belgesi almış olan firmalardır.

 

Lisanslı Taşıma Firmalarında bulunması gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

Karayolu Taşıma Yetki Belgesi

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

Araç Sürücüleri için ADR (SRC 5, Psikoteknik) Belgeleri

TSE Belgelendirmesi (İnceleme Raporu)

 

 

Lisanslı İşleme Tesisleri

 

TÜBİSAD, şu anda anlaşmalı olduğu İşleme Tesisleri ile atıkların Geri Dönüşümü / Bertarafı işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

Lisanslı İşleme Tesisi; AEEE’lerin arındırılması, sökümü,  parçalanması, geri kazanımı veya bertarafa hazırlanması amacıyla tesise teslim edilmesinden sonra yapılan her türlü faaliyet ile AEEE’lerin geri kazanımı veya bertarafı için gerçekleştirilecek diğer işlemleri  yerine getiren ve sonrasında oluşan atıkların geri kazanımı faaliyetlerinden asgari üç faaliyeti gerçekleştiren ve AEEE Kontrolü Yönetmeliği 21 inci maddesine göre çevre izin ve lisansı alınmış tesisleri tanımlamaktadır. Bu tesisler yönetmelikte gerekli kriterleri sağlamak durumundadır.