"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
 
 
 

EEE / AEEE NEDİR?

 

Eğitim

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nce Yetkilendirilmiş kuruluşların ; elektronik atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri vermeleri görev ve sorumlulukları arasındadır. 

Bu bağlamda TÜBİSAD, İlçe belediyeleri ve anlaşmalı tesisleri ile ortaklaşa projeler yürütmektedir. Elektronik Atık Yönetim Planı dahilinde belirlenen noktalara konulan konteyner ve iç mekan kutuları ile mümkün olduğunca çok kişiye ulaşarak, bireylerde geri dönüşüm bilinci oluşmasını sağlamıştır. 

Bilinçli bir toplum yetişmesinde en önemli nokta çocuklardır. TÜBİSAD özellikle okullarda ve üniversitelerde verdiği eğitimlerle ve dağıtılan destekleyici ekipmanlarla(broşür, afiş..), hedef kitlesine verimli bir şekilde ulaşmaktadır.

Bu Sayfayı Paylaşın