"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
 
 
 

EEE / AEEE NEDİR?

 

Evsel Olmayan AEEE Nedir?

Evsel Olmayan AEEE; piyasa sürümü kurumdan kuruma gerçekleşen, evlerden gelen AEEE’ler ile miktar ve özellikleri açısından benzerlik göstermeyen ürünlerin nihai kullanım ömürlerini tamamlamaları sonucu oluşan AEEE’lerdir. Evsel AEEE kapsamı dışında kalan AEEE’ler bu kategoride nitelendirilir.

Bu Sayfayı Paylaşın