"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
 
 
 

PROJELER

 

“Öğrenciler AEEE Topluyor” Kampanyası

Daha sürdürülebilir bir gelecek için geleceğimizin yapı taşı olan öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, çevre okuryazarı bireyler olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Geri dönüşümü ve çevre bilincinin hayatın her alanında uygulanabilir bir alışkanlık haline getirilebilmesi, öğrenciler ve öğretmenler aracılığıyla hane halkının da bilinç düzeylerine ve geri dönüşüm alışkanlıklarına pozitif yönde etki edebilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz yerel yönetimler bünyesinde ilki 2016 yılında düzenlenen “Öğrenciler AEEE Topluyor” Kampanyası 2017 yılında da gerçekleştirilmiştir. Kampanyaya katılım sağlayan okullara afişler gönderilmiş, broşürler dağıtılmış ve eğitimler verilmiştir. Öğrencilerimizden kampanya dahilinde evlerindeki AEEE’lerin, okullarında oluşturulan AEEE toplama noktalarına getirmeleri istenmiştir. Böylelikle hem farkındalık oluşturulmuş hem de öğrencileri teşvik etmek amacıyla sürpriz hediyeler dağıtılmıştır. Bu doğrultuda okullardaki öğretmenlerin kampanya ile eş zamanlı olarak öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verebilmesi amacıyla hazırlanan “TÜBİSAD E-Atık Eğitim Kılavuzu” da kampanyaya katılan okullarla paylaşılmıştır.

Kampanya kapsamında, bilinçlendirme çalışmaları TÜBİSAD ile Belediye yetkilileri tarafından verilen eğitimler ve TÜBİSAD sosyal medya aracılığı ile devam etmektedir. Kullanılan kampanya materyallerine ait örnekler aşağıda sunulmaktadır.

“Öğrenciler AEEE Topluyor” Kampanyası Tanıtım Broşürü


“Öğrenciler AEEE Topluyor Kampanyası” Tanıtım Afişi

Bu Sayfayı Paylaşın