"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
EN
 
 
 

MERAK ETTİKLERİNİZ

 

MERAK ETTİKLERİNİZ

Üreticiler Yetkilendirilmiş Kuruluşlara (YK) üye olarak, Evsel AEEE Toplama, Eğitim ve Bilgilendirme Yükümlülükleri haricinde başka hangi yükümlülüklerini YK ya devretmektedir?

YK ya üye olarak, AEEE Yönetmeliğinin 9. Maddesinde yer alan Üretici sorumlulukları yönetmelik kapsamında YK ya devredilmektedir. Ancak YK ya üye olmak Üreticilerin AEEE yönetmeliği ve/veya diğer Çevre Mevzuatlarında yer alan sorumluluklarına muafiyet getirmemektedir.  

 
Üretici firmaların servislerinde vatandaştan toplanmış/biriktirilmiş Evsel AEEE ler mevcuttur. Bu atıklar belgelendirme çalışmalarında kullanılabilir mi?

Garanti kapsamında toplanan AEEE ler yönetmelik gereği, Üreticilerin toplama yükümlülüklerinden düşmemektedir. 

 
EEE’lerin ithalatlarını gerçekleştiren A ithalatçı firması ürünleri yurtiçinde faaliyet gösteren B firmasına B firmasının markasını basarak satmaktadır. Bu ürünlerin yükümlülüğü hangi firmaya aittir?

Markayı basan yani son üreten de aynı ithalatçı gibi, üretici gibi sorumludur.  

 
Üreticiler 2014 yılında piyasaya sürmüş oldukları EEE’ lerin yükümlülüklerini 2015 yılında YK’ lar ile gerçekleştirebilmektedir. Ancak 2012 ve 2013 yılları için nasıl bir yöntem izlenmelidir?

2012 yılından itibaren piyasaya sürülmüş olan AEEE lerin toplama yükümlülükleri üreticiler tarafından yerine getirilmelidir. Üreticiler bunu iki şekilde yerine getirebilirler. Kendileri toplayabilirler ya da YK üzerinden gerçekleştirebilirler. 

 
Belediyelerin Çevre Mevzuatları gereği “Atık Getirme Merkezi” kurma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak bazı belediyeler yer sorunu, ödenek gibi nedenlerle bu merkezleri kurma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu konuda belediyelerin nasıl bir yaklaşımı olmalı ve ne gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilirler?

İlgili yönetmelik gereği sorumluluk sadece Üreticiler de değildir. Belediyelerin de yükümlülükleri bulunmaktadır. Her belediye atık yönetim planı sunmak durumundadır. Bakanlık olarak üretici ve belediyelere yaklaşımımız aynı şekildedir. Belediyeler de yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Üreticilere de Belediyelere de idari yaptırımlar uygulanabilir.  

 
AEEE Yönetmeliği Madde 15’ e göre Toplama Yükümlülükleri belirlenirken hangi yöntem kullanılacaktır? Hesap yapılırken sadece son tüketiciye satılan ürünler mi baz alınacak yoksa yurtiçi tedarikçilerine satılan ürünlerde mi hesaplanacaktır?

Hesaplamalar T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sayfasında yayımlanan tabloya göre yapılacaktır. Bu hesaplama da AEEE yönetmeliğine göre üretici tanımına giren ve piyasaya süren hangi firma ise o firmanın yükümlülüğündedir.  

 
İthalatçı firmalardan A firması direk tüketiciye satış yapmamakta olup Teknomarketlere ürün tedarik etmektedir. Son kullanıcıya Teknomarketler aracılığı ile ürün ulaşmaktadır. Böyle bir durumda Evsel AEEE Toplama sorumluluğu hangi firmaya aittir.

Firma olarak A firması ithalatçı pozisyonunda olup Evsel AEEE toplama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yani üretici tanımına uyuyor ve piyasaya süren olarak değerlendirilmektedir. 

 
Piyasaya sürülen üründen kasıt yurt içinde piyasaya sürülen mi yoksa yurt dışı da bu kavrama dahil mi?

Yönetmelik yurtiçi uygulama düşünülerek kurgulanmıştır.  

 
Geçmiş yıllara ait yükümlülükleri yerine getirilememesi durumunda cezai yaptırım nasıl uygulanacaktır?

Yetkilendirilmiş kuruluş üyelerinden gelen beyanlara göre toplamasını gerçekleştirecek. Eğer 100 Ton toplaması gerekirken 80 ton toplarsa bu sefer kendi içerisinde oranlamasını yapıp üyelerinden bunun bedelini talep edecek ve Belgelendirme işlemi yeniden revize edilecektir.   

 
Üretici firmalar YK ile sözleşme imzaladıktan ve üye olduktan sonra YK toplama hedefini sağlayamaz ise bu durumdan sorumlu taraf kim olacaktır?

Hem YK hem üretici firma da sorumludur. Ancak Firmanın YK ya yanlış beyan vermesinden kaynaklı hatalar da Üretici sorumluluğundadır.  

 
Evsel olan veya olmayan ayrımı nasıl ve neye göre yapılmaktadır?

Yönetmelikte bulunan Tanımlara göre Evsel olan ve olmayan ayrımı yapılmaktadır. Kararsız kalınan durumda Bakanlığa yazılı başvurularda detaylı açıklama yapılacaktır.  

 
Belediyelerin Yönetim Planı hazırlaması için hazırlanmış bir taslak varmı?

Bakanlıkta taslak Yönetim Planı bulunmaktadır. Yazılı talepler de gönderilmektedir.  

 
Bahse konu işlemler üreticilerin beyanları esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Üreticilerin kendilerinden kaynaklanan istenmeyen hatalar nedeni ile yapılabilecek eksik veya fazla beyanlar ile alakalı nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Şimdiye kadar bu konu ile alakalı cezai bir yaptırım uygulanmamıştır. Bakanlık da yeni bir yazılım çalışması yapılmaktadır. Burada onay butonu yer alacak ve üretici beyanı verdikten sonra onaylama işlemi yapacaktır. Yanlış beyan olması ve buna rağmen onaylama işlemi yapan firmalara cezai müeyyideler uygulanacaktır. 

 
Bu Sayfayı Paylaşın
 
 

Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için tyk.org.tr sitesi Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.