"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
EN
 
 
 

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ

 

Vizyon Misyon Politikalar

Vizyon

TYK, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tahsis etmiş olduğu “Yetkilendirilmiş Kuruluş” izni ile AEEE yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen tüm üretici/ithalatçı firmalara hizmetlerini sunmaktadır. Türkiye Bilişim sektörünün nabzını geçmişten bu yana elinde tutan ve teknoloji geleceğine yön veren TÜBİSAD; hızla tüketilen bilişim ekipmanları ve televizyonların ekonomik değerini çevreci yaklaşımlarla açığa çıkarmak üzere Türkiye’ye sistemler kurmakta ve AEEE konusunda öncü kuruluş olma yolunda ilerlemektedir.

Misyon

TYK’nın temel misyonu; sosyal sorumluluk bilinci ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlendirmesi ışığında, AEEE’ lerin diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi bilincini kamuoyunda yaymaktır. Yeniden kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm felsefesi içerisinde profesyonel bir anlayışla,  çeşitli kanallardan toplanan AEEE’lerin ekonomiye ve çevreye duyarlı bir şekilde kazandırılması için çalışmalar sürdürmektir. 

TYK kar amacı gütmeyen kuruluş olarak üreticiler, yerel yönetimler, geri dönüşüm tesisleri arasında koordinasyon görevini üstlenmiştir. Türkiye genelinde AEEE toplama miktarlarını kamuoyunun farkındalık düzeyini arttırarak, sürdürülebilir ve çevresel değerler göz önünde bulundurularak yönetmelik kapsamındaki oranlara taşıyabilmek, toplanan AEEE’lerin belirli standart ve kriterlerde geri dönüşümlerinin sağlandığını belgelemek ve yapılan çalışmaları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlamak temel görevleridir.

Kalite Politikası

TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu;

 • Sağlık, emniyet, çevre ve kalite (SEÇ-K) sisteminin benimsenerek firma içerisindeki işleyişi bu sisteme entegre etmek ve standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
 • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı,
 • İç denetim sorumlusu atayarak bu sisteme göre firma içerisinde eksiklikler varsa saptamayı ve gidermeyi,
 • Firmanın sektördeki pozisyonunu koruyarak, ülkemizdeki akademik ve bilimsel AEEE çalışmalarına iş geliştirme uygulamalarıyla destek olarak örnek teşkil etmeyi,
 • İştigal konumuz olan bilişim sanayi ve atık sektörü ihtiyaçlarını saptayarak çözüm önerileri getirmeyi,
 • Kamuoyunda AEEE’leri kaynağında ayrı toplama bilincini oluşturmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapmayı,
 • Paydaşları yılda en az 1 defa ziyaret etmeyi,
 • Kurulmuş olan iç takip yazılım sisteminin (TYK - ATS) nihai tüketiciye ulaşacak şekilde gelişmesini sağlamayı,
 • Toplama noktalarını arttırmayı,

taahhüt eder.

Çevre Politikası

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

TYK,

 • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
 • Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanımı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı,
 • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri yapmayı,

taahhüt eder.

Bu Sayfayı Paylaşın
 
 

Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için tyk.org.tr sitesi Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.